spindesys

spindesys
spindesỹs sm. (3b) Rtr, 1. spindėjimas: Saulės spindesỹs . 2. atšvaita, švytėjimas: Akių spindesỹs 1. Priš šaltį pasirodo spindesiaĩ an dangaus Trg. Akys raibsta nuo puraus sniego spindesio sp. Kartais tamsiomis bežvaigždėmis naktimis atrodydavo, kad raudoni saulėlydžiai ir tolimas miesto bokštų spindesys buvo tik pasaka . Ryškiu rausvu spindesiu užsidegė kalnų viršūnės . Linksmi spindesiai užgeso Onelės akyse . | prk.: Idealo artumas tikrovei realistinius elementus sutaurina, konkretiems gyvenimo vaizdams ir detalėms suteikia skaidraus vidinio spindesio .

Dictionary of the Lithuanian Language.

Игры ⚽ Нужно сделать НИР?

Look at other dictionaries:

  • spindesys — spindesỹs dkt. Ji̇̀s manè iš kar̃to patráukė kažkókiu neregėtu dvãsios spiñdesiu …   Bendrinės lietuvių kalbos žodyno antraštynas

  • spinda — 3 spindà sf. (4) NdŽ, FrnW spindesys: Nuo saulės spindõs pradėjo skaudėt akis Brt …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • spindis — spiñdis sm. (2) NdŽ, spindỹs (4) Slnt, spìndis (1), spindìs sf. (4) 1. NdŽ spindesys. 2. Š, FrnW šviesos ruožas, šviesulys: Pro medžių lapus spingsojo labai daug spindžių̃ Kl. Jau rytuose blykst sublizgėjo spindis, man, keliauninkui, itin… …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • spindulys — spindulỹs sm. (3b) K, Š, KŽ, Pn, (3a) VĮ, Plm, spindùlis (2) Kp 1. R, MŽ, Sut, N, M, L, LL180, Rtr, DŽ, NdŽ siauras šviesos ruoželis, einantis iš šviesos šaltinio: Saulės spindulys SD290. Spiñdulius išleisti KII212. Atmuštas spindulỹs BŽ489.… …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • spingsnis — spiñgsnis sm. (2) spindesys, spindis: Stebiu žvaigždynų spingsnių bylą, bet ji kaip išmintis – akla rš …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • spingsulys — spingsulỹs sm. (3b) atšvaitas, spindesys: Oras buvo sklidinas rožinių spingsulių rš. Rasos spingsuliai rš …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • sustingdyti — sustìngdyti NdŽ caus. 1 sustingti: 1. Šaltai išnešusi sustìngdė mėsą DŽ. Šaltis sustìngdė žemę DŽ1. Betono juk nesustingdysi į monolitą, kai sniegas girgždės nuo šalčio sp. 2. Alma staiga pastebėjo ant Gervinio rankos žiedą, ir šaltas aukso… …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • svida — svidà sf. (4) KŽ; L, Rtr blizgesys, spindesys …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • svidybė — svidỹbė sf. (2) [K], KŽ; SD358, Sut, Kos54, N blizgesys, spindesys …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • švitesys — švitesỹs sm. (3b) NdŽ, Šts 1. švitėjimas: Pro langą tryško šaltas, žėruojantis žiemos švitesys rš. 2. blizgesys, spindesys: Ta išdidi moteriškė brangenybių ir papuošalų švitesy buvo panaši į deivę rš …   Dictionary of the Lithuanian Language

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”